Vissza a normál színsémához ...

Új Száchenyi Terv

Ivóvízminőség-javító beruházás
Sárszentlőrinc-Uzd településen

SAJTÓKÖZLEMÉNY - SAJTÓANYAG

Finisben a sárszentlőrinci ivóvízminőség-javító beruházás előkészítése: a program első szakasza a második fordulós pályázati dokumentáció benyújtásával lezárult, amelynek alapján kedvező döntés esetén a megvalósítási szakaszba léphet a projekt. Az "Ivóvízminőségjavító beruházás Sárszentlőrinc-Uzd településen" című, KEOP 7.1.3.0/09-2010-0031 jelű pályázat első fordulójának zárásáról szeptember 25-én Demény Károly polgármester és Németh Zoltán projektmenedzser tartott sajtótájékoztatót Sárszentlőrincen.

A megvalósítási szakaszra vonatkozó tervezés, tanulmánykészítés, valamint közgazdasági költség-haszon elemzés elkészítésével került beadásra a második fordulós pályázati anyag, amelynek pozitív elbírálása esetén a közbeszerzési eljárás, majd a kivitelező kiválasztása következik. A beruházási munkák kora tavasszal kezdődhetnek egy új kút létesítésével: innen földalatti vezetéken keresztül juttatják el Sárszentlőrincről az uzdi víztározókba a biológiai szűrés révén megtisztított ivóvizet. A beruházás során mini­málisra csökken majd a vezetékes ivóvíz károsanyagtartalma, hosszú távon biztosítva ezzel a településen élők környezetvédelmi és egészségmegóvási céljait. A százmillió forintot meghaladó beruházás 100 százalékos európai uniós támogatással valósul meg. Az ivóvíz minőségének javítása kötelező feladat, a kútvizek káros anyag tartalmának határértékét a 201/2001-es kormányrendelet írja elő. A vizsgálati eredmények szerint a Sárszentlőrinc és Uzd ivóvizét biztosító kutak vízkémiai komponenseiben az ammónium meghaladja az előírt határértéket, emiatt a kitermelt víz vízkezelést igényel. A beruházás megvalósítása során a teljes lakosság megfelelő ivóvízellátása megvalósul. A projekt célja olyan víztisztító technológia és távvezeték telepítése, amely lehetővé teszi a megfelelő minőségű ivóvízszolgáltatást. Ennek megvalósítására még 2010-ben nyújtotta be igényét Sárszentlőrinc a Környezet és Energia Operatív Program pályázati forráshoz, amelynek keretében az előkészítő szakaszra közel 7 , a beruházási szakaszra pedig több mint 126 millió forintot nyert el.

 

Sárszentlőrinc Község Önkormányzata
7047 Sárszentlőrinc, Petőfi S. utca 22.
Telefon/fax: 75/532-100
e-mail: phlorinc@tolna.net
www.sarszentlorinc.hu

 

Képek az eseményről.

A pályázat első fordulójának zárásáról szeptember 25-én Demény Károly polgármester és Németh Zoltán projektmenedzser tartott sajtótájékoztatót.

A pályázat első fordulójának zárásáról szeptember 25-én Demény Károly polgármester és Németh Zoltán projektmenedzser tartott sajtótájékoztatót.

A pályázat első fordulójának zárásáról szeptember 25-én Demény Károly polgármester és Németh Zoltán projektmenedzser tartott sajtótájékoztatót.

A pályázat első fordulójának zárásáról szeptember 25-én Demény Károly polgármester és Németh Zoltán projektmenedzser tartott sajtótájékoztatót.

A pályázat első fordulójának zárásáról szeptember 25-én Demény Károly polgármester és Németh Zoltán projektmenedzser tartott sajtótájékoztatót.

A pályázat első fordulójának zárásáról szeptember 25-én Demény Károly polgármester és Németh Zoltán projektmenedzser tartott sajtótájékoztatót.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

NKEK
Nemzeti Környezetvédelmi és
Energia Központ Nonprofit Kft.