Dalárda ünnep Sárszentlőrincen

Dalarda-1

Dalarda-2

Dalarda-3

Dalarda-4

Dalarda-5

Dalarda-6

Dalarda-7


Dalárda ünnep Sárszentlőrincen

1884-ben márványtáblával jelölték meg Sárszentlőrincen a volt algimnázium épületét és azt a házat, ahol Petőfi Sándor kosztos diákként lakott. Ez alkalomra Sántha Károly lelkész és Eifert Henrik kántortanító vezetésével megalakították a Dalárdát. A gyülekezeti-községi férfikar közel 100 éven át működött sokak örömére és a község jó hírének öregbítésére. A megalakulás 125.évfordulóját ünnepelte szeptember 6-án Sárszentlőrinc népe. A sekrestyében berendezett gazdag anyagú dalárda történeti kiállítást Renkecz József nyug. iskolaigazgató nyitotta meg, aki még maga is Dalárda tag volt. Az istentiszteleten Győrffy István zenetanár orgonált. A közösségi ház udvarán elfogyasztott finom ebéd után az együttlétet a Pécsi Evangélikus Gyülekezeti Énekkar műsora nyitotta, majd Kaczián János nyug. levéltári tanácsos előadását hallgathattuk meg a sárszentlőrinci egyesületi életről. Mi is meglepődtünk, hogy 1890-től az 1950-es évekig 21 egyesület létesült és működött falunkban. A Kajdacsi Asszonykórus éneke után a művelődési otthon udvarán bor és pogácsa fogyasztása mellett hosszan együtt énekelt az emlékező-ünneplő sereg. A közös nótaszó egy közeli pincében még éjszakába nyúlóan folytatódott. De jó volt emlékezni, de jó volt együtt énekelni! Ezekkel a gondolatokkal zártam a napot, és megfogalmazódott bennem a vágy, de jó lenne, ha a közös éneklésnek lenne folytatása!

Karl Jánosné Csepregi Erzsébet